Lượt xem: 4495

Máy giảm béo tạo phom ULRTASONIC BD-815

Mã sản phẩm : may-giam-beo-tao-phom-ulrtasonic-bd81536

1, 40kHz siêu âm tạo bọt 2, 1 MHz siêu âm hút mỡ 3, RF lưỡng cực + chân không hút mỡ 4, photon sinh học và màu sắc 5, tứ cực RF

Số lượng:

  1, 40kHz siêu âm tạo bọt
  2, 1 MHz siêu âm hút mỡ
  3, RF lưỡng cực + chân không hút mỡ
  4, photon sinh học và màu sắc
  5, tứ cực RF

  1, 40kHz siêu âm tạo bọt
  2, 1 MHz siêu âm hút mỡ
  3, RF lưỡng cực + chân không hút mỡ
  4, photon sinh học và màu sắc
  5, tứ cực RF